Συνταξιούχοι: Περίπου 2,5 εκατ. θα λάβουν τουλάχιστον μια αύξηση