Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2022, «Το 1922, πυλώνας στο σήμερα», οι δεκαήμερες εκδηλώσεις

<div itemprop="