Προϋπολογισμός: Μεγάλη αύξηση φορολογικών εσόδων στο οκτάμηνο του 2022

Σημαντικά χαμηλότερα του στόχου διαμορφώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, γεγονός που αποδίδεται στην ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων αλλά και στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.