Υπό κανονικές συνθήκες θα φαινόταν αδύνατο να είχε συμβεί. Υπάρχει ένα γήπεδο, στο οποίο γίνεται αυτοψία και η αρμόδια μηχανικός και μόνιμη υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, διαπιστώνει ότι το γήπεδο ακόμη δεν πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας που η ισχύουσα νομοθεσία έχει θέσει για να αποφεύγονται συμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων και εισβολές οργισμένων οπαδών στο γήπεδο.

Και αυτό γιατί η ΑΕΚ, που θα χρησιμοποιήσει αυτό το γήπεδο, παρότι γνώριζε αυτές τις ελλείψεις (και από προηγούμενη αυτοψία της ίδιας επιτροπής), επέλεξε πολύ απλά να μην κάνει αυτές τις αλλαγές, θεωρώντας ότι το «όραμα» για το γήπεδο είναι πάνω από τη νομοθεσία και θέλοντας απλώς να προχωρήσει με την υλοποίηση ενός γηπέδου που σχεδιάστηκε χωρίς να λάβει υπόψη αυτές τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Μόνο που αυτό είναι νοοτροπία κοτζαμπάση και οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο αυθαιρεσίας.

Όμως, τα άλλα μέλη της επιτροπής, που δεν είναι μηχανικοί, θεωρούν ότι όλα είναι καλά κατά πλειοψηφία εισηγούνται να δοθεί άδεια προσωρινής λειτουργίας έξι μηνών σε αυτό το γήπεδο.

Και παρότι το θέμα αυτό φτάνει στη δημοσιότητα και γράφονται άρθρα που επισημαίνουν ότι το γήπεδο αυτό συμμορφώνεται αυτή τη στιγμή με τις προβλέψεις της νομοθεσίας σε ζητήματα ασφαλείας, ο Περιφερειάρχης εξακολουθεί να θέλει να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία αδειοδότησης και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης κ. Χάρης Ρώμας υπογράφει κανονικά την προσωρινή άδεια.

Βλέπετε, όπως έχει γραφτεί η ΑΕΚ είχε ήδη πουλήσει 20.000 «διαρκείας», σε ακριβότερη τιμή, και ήθελε οι κάτοχοί τους να δουν αγώνες και του πρώτου γύρου στο νέο γήπεδο, χωρίς να θέλει να κάνει τις όλες τις αλλαγές που είχαν υποδειχτεί από την αυτοψία στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Και η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να αγνοήσει τις υποδείξεις της κατεξοχήν αρμόδιας μόνιμης υπαλλήλου με γνώση του αντικειμένου και ανάλογη ειδικότητα (μηχανικός) και να προχωρήσει στην αδειοδότηση.

Υπάρχουν και νόμοι για να μην ξεχνιόμαστε

Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κανείς μπορεί πολλά να πει για το γήπεδο της ΑΕΚ, την επιλογή να χωροθετηθεί εκεί, το γεγονός ότι παρακάμφθηκαν αντιδράσεις των κατοίκων, τα προβλήματα σε όλη τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να υπάρχει και η γενναία χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Όμως, το ζήτημα εδώ ήταν εάν το γήπεδο ήταν σύμφωνο με τη νομοθεσία και τηρούσε τις προδιαγραφές που αυτή θέτει. Γιατί όταν μιλάμε για την ασφάλεια του γηπέδου δεν αρκεί π.χ. να λέει η αστυνομία ότι έχει το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο, ούτε προφανώς αρκεί η δέσμευση ότι δεν θα έρχονται οπαδοί φιλοξενούμενων ομάδων γιατί αυτό δεν λύνει τα προβλήματα ασφάλειας, που σε τελική ανάλυση αφορούν το εάν τηρεί τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Γιατί, όπως μας επεσήμαναν, άνθρωποι με γνώση του αντικειμένου εδώ υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα σε στην άδεια λειτουργίας γηπέδου – γιατί αυτό δόθηκε – και μια άδεια τέλεσης αγώνων: άδεια λειτουργίας γηπέδου έχει να κάνει με το εάν είναι επαρκές και κυρίως ασφαλές σε κάθε συνθήκη.

Και βεβαίως η νομοθεσία για τα γήπεδα στην Ελλάδα αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Και σε αυτήν είναι πολύ συχνές οι συμπλοκές οπαδών μεταξύ τους και οι εισβολές «οργισμένων οπαδών» στον αγωνιστικό χώρο. Άλλες χώρες έχουν λύσει τέτοια προβλήματα και έχουν άλλη οπαδική συμπεριφορά και άρα δεν χρειάζονται άλλα μέτρα ασφαλείας. Και όντως τα γήπεδα σε άλλες χώρες έχουν πολύ πιο άμεση επαφή των φιλάθλων με τον αγωνιστικό χώρο. Μόνο που εκεί οι οπαδοί δεν «μπουκάρουν» στον αγωνιστικό χώρο.

Και αυτό σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο να πάρεις π.χ. το σχέδιο ενός σημερινού αγγλικού γηπέδου και να το φέρεις στην Ελλάδα, γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Τι λέει η νομοθεσία και τι διαπιστώθηκε στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ

Τα σχετικά με τις προδιαγραφές των γηπέδων ρυθμίζονται από μια ΚΥΑ των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού-Αθλητισμού του 2017 (ΦΕΚ Β΄3568, 10-10-2017).

Εκεί λοιπόν, στο άρθρο 5, παράγραφος 3 διαβάζουμε:

«Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αγώνες επαγγελματικής κατηγορίας, η περίφραξη αποτελείται από κιγκλιδώματα ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων και πενήντα εκατοστών (2,50), ενώ στα σημεία που εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα, ιδίως τα πέταλα, τουλάχιστον τριών μέτρων (3,00). Στις λοιπές εγκαταστάσεις όπου τελούνται αγώνες άλλων κατηγοριών η περίφραξη, όπου αυτή απαιτείται, αποτελείται από κιγκλιδώματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80). Τα κιγκλιδώματα μπορούν να κατασκευάζονται από ενισχυμένο μεταλλικό πλέγμα ή ειδικό άθραυστο Plexiglas, ή μπορούν να αντικαθίστανται από τάφρο, υψομετρική διαφορά ή άλλο κατασκευαστικό στοιχείο που να εμποδίζει την πρόσβαση των θεατών στον αγωνιστικό χώρο».

Και λίγο παρακάτω, στο άρθρο 6, παράγραφος 1 διαβάζουμε:

«Τα τμήματα των εξέδρων των γηπέδων, τα οποία προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών χωρίζονται μεταξύ τους, με σταθερά διαχωριστικά κιγκλιδώματα, τα οποία ελέγχονται από την επιτροπή ως προς την αντοχή τους και το ανέφικτο της αναρρίχησης. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων αυτών είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50), ενώ στα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, όπως στα πέταλα, τουλάχιστον τρία (3) μέτρα. Κάθε διαχωρισμένο τμήμα ελέγχεται ως ανεξάρτητο σε ότι αφορά τις εισόδους και εξόδους διαφυγής και τους χώρους υγιεινής των θεατών. Τα κιγκλιδώματα μπορούν να κατασκευάζονται από ενισχυμένο μεταλλικό πλέγμα ή ειδικό άθραυστο Plexiglas».

Τώρα με βάση το πρακτικό της Επιτροπής Επανελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της 21/09/2022, διαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς αυτό ακριβώς το σημείο:

Ειδικότερα το πρακτικό αναφέρει: «Στις κερκίδες 46 και 48 του άνω διαζώματος που έχουν ορισθεί από την γηπεδούχο ομάδα ως κερκίδα φιλοξενουμένων φιλάθλων επιβάλλεται η τοποθέτηση 3,00 μ. διαχωριστικών κιγκλιδωμάτων. Εξωτερικά στα όρια των κερκίδων 39 και 45 του κάτω διαζώματος να τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα 2,50 μ. κατ’ ελάχιστο καθώς και εξωτερικά της κερκίδας 42». Και προσθέτει: «Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η περίφραξη ως προς τον αγωνιστικό χώρο αποτελείται από κιγκλίδωμα 0,90 μ. εσωτερικά και 1.40 εξωτερικά, εκτός από το πέταλο μεταξύ των θυρών 19-25 του κάτω διαζώματος και των θυρών 20-22 του άνω όπου έχει τοποθετηθεί Plexiglas άνω των τριών(3) μέτρων. Το ύψος της περίφραξης δεν συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία (1 σχετ. [ΣΣ. την ΚΥΑ που αναφέραμε])».

Δηλαδή, στη δεύτερη αυτοψία, η πρώτη ήταν στις  2 Σεπτεμβρίου διαπιστώθηκε ότι παρότι κάποιες αλλαγές έγιναν εξακολουθούσε να υπάρχει πρόβλημα με τα μέτρα ασφαλείας που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τις συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων και τις εισβολές στο γήπεδο. Μέτρα ασφαλείας συγκεκριμένα και αναγκαίες αλλαγές εφικτές μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Και ως προς τις ελλείψεις που με σαφήνεια το πρακτικό αναφέρει, δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση το ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί φιλοξενούμενων ομάδων. Και αυτό γιατί, όπως αναφέραμε μια άδεια λειτουργίας, έστω και προσωρινή, αφορά κάθε δυνατή χρήση, εντός και εκτός Super League. Κυρίως, όμως, ορισμένα από τα προβλήματα ασφαλείας αφορούν ακριβώς τον κίνδυνο να μπουν οπαδοί στο γήπεδο, κάτι που μπορεί να γίνει ακόμη και εάν παίζει η ΑΕΚ έχοντας μόνο φιλάθλους της ΑΕΚ στις κερκίδες. Αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την αποφασιστικό ρόλο και το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας, ακριβώς γιατί  ο σκοπός της ισχύουσας νομοθεσίας είναι ακριβώς να έχουμε γήπεδα  με τέτοια προστατευτικά μέσα που να αποτρέπουν τις εισβολές και τις συμπλοκές χωρίς να χρειάζεται να υπάρξει αστυνομική παρέμβαση.

Κανείς δεν υποχρέωσε τον κ. Ρώμα να υπογράψει, ούτε τον κ. Πατούλη

Διάφοροι καλοθελητές έχουν σταθεί στο ότι υπήρχε «εισήγηση θετική με 6-1». Μόνο που όταν μιλάμε για ζητήματα ασφάλειας καλό είναι να μην κοιτάμε το σκορ με… ποδοσφαιρικό μάτι. Μια ματιά στη σύνθεση της επιτροπής δείχνει ότι η κρίσιμη ψήφος είναι η αρνητική, γιατί έρχεται από μια μηχανικό που η δουλειά της ακριβώς είναι να εξετάζει εάν τηρήθηκε η σχετική νομοθεσία, η οποία γνωρίζει αυτή τη νομοθεσία και η οποία γνωρίζει τι σημαίνει κίνδυνος σε δημόσιο έργο. Αρκεί να σκεφτούμε ότι στους «6» περιλαμβάνεται ένας εκπρόσωπος ουσιαστικά του ίδιου του γηπέδου, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ένας γιατρός, ο εκπρόσωπος της Super League, o εκπρόσωπος της ΕΠΣΑ (ο οποίος υπέγραψε σημειώνοντας «ουδεμία παρατήρηση λόγω αναρμοδιότητας»).

Πάνω από όλα: η επιτροπή δεν αποφάσισε, εισηγήθηκε.

Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και πολιτισμού κ. Χάρης Ρώμας είχε τη δυνατότητα να μην υπογράψει, ιδίως από τη στιγμή που δημοσιεύματα είχαν αναδείξει ότι υπάρχει πρόβλημα με μη τήρηση της νομοθεσίας. Θα διάβασε φανταζόμαστε το πρακτικό της επιτροπής όπου όλα αυτά αναφέρονται ρητά.

Αναρωτιέται μάλιστα κανείς εάν ο κ. Ρώμας, που σύμφωνα με πληροφορίες θέλει να διεκδικήσει στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές σημαντικό δήμο της Αττικής, σκοπεύει ως δημοτικός άρχων στις αποφάσεις του να παραβλέπει τη σχετική νομοθεσία;

Εκτός και εάν ο κ. Ρώμας συμμερίζεται την αντίληψη που αποπνέει η στάση της ΑΕΚ, δηλαδή ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται κατά το δοκούν και ό,τι δεν ταιριάζει με το «όραμα» για το γήπεδο δεν θα εφαρμόζεται, την αντίληψη ουσιαστικά ότι μπορεί μια ομάδα και η διοίκησή της να είναι υπεράνω του νόμου.

Όσο για τον κ. Πατούλη, που πρόσφατα δήλωσε «Έχουμε βάλει κ…λο για να γίνει αυτό το γήπεδο!», αναρωτιόμαστε εάν θα έπρεπε να αποσαφηνίσει κάπως την αντίληψή του για το τι σημαίνει συμμόρφωση με τη νομιμότητα και εάν η επιθυμία της διοίκησης της ΑΕΚ να κάνει εγκαίνια σε συγκεκριμένη ημερομηνία είναι πάνω από την ασφάλεια ενός γηπέδου, στο οποίο θα πηγαίνουν χιλιάδες θεατές.

Σε τελική ανάλυση το γήπεδο της ΑΕΚ είναι γεγονός. Αυτό που συζητάμε είναι γιατί δόθηκε προσωρινή άδεια λειτουργίας (που μπορεί να παραταθεί) αντί πολύ απλά γίνουν οι αλλαγές που προφανώς δεν θα αποτελούσαν και μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά αυτό ας το απαντήσουν οι αυτοί που πήραν τη σχετική ευθύνη.