Απολύθηκε από τη δουλειά του, επαναπροσλήφθηκε την επομένη. Πώς το πέτυχε;

<div itemprop="