Σιωπηρή παραίτηση: Αφορά πρωτίστως τους κακούς διευθυντές, όχι τους αδιάφορους εργαζόμενους

Στο φαινόμενο της σιωπηρής παραίτησης εστιάζει το Harvard Business Review, αναδεικνύοντας πώς η απόφαση των εργαζομένων να λειτουργούν με την ήσσονα προσπάθεια ή αντιθέτως να επενδύουν ενεργητικά στην παραγωγική διαδικασία, σχετίζεται άμεσα με την αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνουν από τους προϊσταμένους τους.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η «σιωπηρή παραίτηση» αποτελεί ένα νέο όνομα για ένα παλαιό φαινόμενο: Για εργαζομένους που αποφασίζουν συνειδητά να μειώσουν ή και να απαλείψουν τη σωματική, νοητική και ψυχολογική επένδυση στην εργασία τους, φτάνοντας στο σημείο να διεκπεραιώνουν απλώς τις απολύτως απαραίτητες εργασίες, ώστε να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην εκάστοτε θέση εργασίας.