Σιτηρά: Σε αναζήτηση εναλλακτικής λύσης – Βουτιά στη ζήτηση