Αγορά εργασίας: Χάσμα φιλοδοξιών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Π0λύς λόγος γίνεται τελευταία για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιρειών, τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, τις θέσεις εργασίας αλλά και τη γενικότερη αντιμετώπιση των γυναικών στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και μάλιστα λαμβάνονται μέτρα ώστε η διαφορά αυτή να αμβλυνθεί. Ωστόσο, η εικόνα αυτή κρύβει και μία άλλα παράμετρο: το σημαντικό χάσμα φιλοδοξιών.

Σύμφωνα με  δημοσίευμα του BBC, έρευνες όχι μόνο αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε υψηλόβαθμα πόστα στον επιχειρηματικό στίβο, αλλά και το ότι, οι γυναίκες που διεκδικούν υψηλές θέσεις είναι σημαντικά λιγότερες.