ΕΕ: Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας – Τι προβλέπει κοινοτική οδηγία

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας, ώστε να στηριχθεί το σύνολο των 182 εκατ. εργαζομένων στην Ε.Ε., περιλαμβάνονται στην κοινοτική οδηγία που πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

Μια οδηγία που δίνει κατευθύνσεις στήριξης ειδικά στους νέους εργαζομένους, αλλά και σε όσους δουλεύουν με ευέλικτες μορφές απασχόλησης.