Σάουλι Νιινίστο: Ο Φινλανδός που αγάπησε το ΝΑΤΟ

<div itemprop="