Διακοπές ρεύματος: Θα γίνουν σε πέντε περιοχές της Αττικής