Ρήτρα αναπροσαρμογής: Από 1η Αυγούστου τα νέα τιμολόγια ρεύματος