Η «Πολυνησία» της Ελλάδας βρίσκεται στην Άρτα

<div itemprop="