ΟΤ FORUM 2 – Μάριο Νάβα: Μεγαλύτερη μαρτυρία προόδου, η έξοδος από την Ενισχυμένη Εποπτεία

Ως τη μεγαλύτερη απτή απόδειξη της προόδου στον τομέα των μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την έξοδο από την Ενισχυμένη Εποπτεία ο Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, Μάριο Νάβα. «Αυτό (σ.σ., η έξοδος από την Ενισχυμένη Εποπτεία) κατέστη δυνατό λόγω των μικρών βημάτων που πραγματοποιήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια», είπε.

Ο κ. Νάβα χαρακτήρισε της μεταρρυθμίσεις «θεμελιώδεις» για μια δικαιότερη κοινωνία, ζητώντας να κατανοήσουμε ότι για να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις χρειάζονται ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες.

«Αυτός είναι ο ρόλος μας», είπε, τονίζοντας ότι η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ είναι «μία από τις λίγες διευθύνσεις που προσφέρουν γνώση, τεχνογνωσία και πλατφόρμες συνεργασίας».