ΗΠΑ: Η χώρα όπου τα όπλα είναι περισσότερα από τους ανθρώπους

<div itemprop="