Σήμα κινδύνου ή τρικ; To άγνωστο νησί σε σχήμα σπαθί με τα μυστηριώδη αρχικά

<div itemprop="