Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος: Διπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια η ελληνική συμμετοχή