Δόρα Στράτου: Η γυναίκα που διέσωσε τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς

<div itemprop="