Σε ποια ελληνική ταινία είχε εμφανιστεί ο Βαγγέλης Παπαθανασίου

<div itemprop="