Η «Συμμαχία για την Ελλάδα» συγκεντρώνει βιβλία για τα καταστήματα κράτησης

Στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής / Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να συμβάλει στον εφοδιασμό των βιβλιοθηκών των καταστημάτων κράτησης με βιβλία ελληνικά και ξενόγλωσσα.«

Η δράση της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔΑ» εκφράζεται μέσα από τη μεγάλη προσπάθεια ανάδειξης του κυρίαρχου ρόλου του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος και του Εθελοντισμού,  γι’ αυτό και πιστεύουμε πως η συγκεκριμένη  άπτεται των δραστηριοτήτων μας.

Όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή μπορούν να στείλουν βιβλία στα γραφεία: Ζήνωνος Ελεάτου 10, Μαρούσι , 151 23 , 1ος όροφος. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@symmaxiagiatinellada.gr  ή στο +30-2130230137.

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια της, ώστε να εφοδιαστούν με βιβλία όλα τα καταστήματα κράτησης. Για πληροφορίες σχετικά με τον φορέα «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.symmaxiagiatinellada.gr.

Λίγα λόγια για την «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»:

H «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που σκοπό έχει τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για την ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος και του Εθελοντισμού της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή ουσιαστικά εκφράζει την αποφασιστικότητα του ιδιωτικού τομέα να προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στην ελληνική πολιτεία, έτσι ώστε την περίοδο αυτή της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η χώρα να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής συνδρομής από τους πλέον εύρωστους και υγιείς κλάδους την ελληνικής αγοράς. Τον φορέα ενισχύουν επίσης με την ενεργή συμμετοχή και δράση τους, πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οργανώσεις, επιχειρήσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα, στελέχη όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι η «Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι ελεύθερη από πολιτικές δεσμεύσεις, ενώ παράλληλα οι δράσεις της συνδράμουν την ελληνική πολιτεία, χωρίς την παραμικρή οικονομική ενίσχυση από το κράτος.