Μελισσοκομικό πρόγραμμα 2022: «Τρέχει» η προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής

Έως τις 10 Φεβρουαρίου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το 2022.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2022, ξεκίνησε η κατάθεση δικαιολογητικών για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αγορά κυψελών και κινητών βάσεων) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).

Για την 3.1 (αντικατάσταση κυψελών) απαιτείται:

  • Αίτηση και Υπ. Δήλωση
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας
  • Τιμολόγια αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής

(ημερομηνία αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων έως 20/5/22)

Κατάθεση δικαιολογητικών  έως 10/2/22

Για την 3.2 (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) απαιτείται:

  • 2 Αιτήσεις (Υποδείγματα 2 και 5) και Υπ. Δήλωση
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας
  • Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο)
  • Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ως 20/6/22
  • Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού (αν υπάρχει)
  • Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 11/2/22 ως 20/6/22

Κατάθεση δικαιολογητικών έως 10/2/22.