Χάρη στην πολύτιμη τεχνογνωσία του σε έργα υποβρύχιων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ο ΑΔΜΗΕ αναδεικνύεται σε βασικό συντελεστή κρίσιμων διεθνών διασυνδέσεων που δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου.

Ο Διαχειριστής συμμετέχει ενεργά στην επιτυχή υλοποίηση έργων υψηλής γεωπολιτικής σημασίας τα οποία:

– ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, επιταχύνουν την ενεργειακή  μετάβαση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,

– διευρύνουν τη διακρατική ενεργειακή συνεργασία και δημιουργούν τις  προϋποθέσεις για πολύ μεγαλύτερες ανταλλαγές καθαρής ενέργειας και μάλιστα σε διηπειρωτικό επίπεδο, μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής,

– αναδεικνύουν την Ενέργεια σε παράγοντα σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Μεσογείου.

Euroasia Interconnector: Η Ελλάδα διασυνδέεται με την Κύπρο με στήριξη της ΕΕ

Χάρη την τεχνογνωσία που έχει συσσωρεύσει κατά την υλοποίηση των χερσαίων και θαλάσσιων ηλεκτρικών διασυνδέσεων υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, ο ΑΔΜΗΕ έχει εξασφαλίσει ενεργό ρόλο στο έργο, παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

* Η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ διασφαλίζει την επιχειρησιακή επάρκεια του φορέα υλοποίησης, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στη θετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοδότηση του έργου. Στο Σύμφωνο Συνεργασίας που υπεγράφη τον Οκτώβριο 2021 μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Euroasia Interconnector Ltd, αναγνωρίζεται ότι η συμμετοχή του Διαχειριστή στην υλοποίηση του έργου “αποτελεί εχέγγυο για την επιχειρησιακή επάρκεια του φορέα υλοποίησης” και “προαπαιτούμενο για τη διαθεσιμότητα κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων”.