Μήλα: Στα 4 εκατ. ευρώ ετησίως η συνδεδεμένη ενίσχυση

Στην συνέχιση της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα μήλα και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της μεταβατικής περιόδου 2021-2022 προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η συνδεδεμένη στα μήλα ανέρχεται ετησίως στα 4 εκατ. περίπου.

Σύμφωνα με απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Στύλιο σε Ερώτηση του βουλευτή Λάρισας κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, που κατέθεσε στην Βουλή, σημειώνει ότι «για την περίοδο 2017-2022, ο προϋπολογισμός της συνδεδεμένης ενίσχυσης των μήλων ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 4.000.000 ευρώ περίπου».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2023-2027 έχει αποφασιστεί η διατήρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων ως έχουν, στηρίζοντας τα ψυχανθή, τις ζωοτροφές και την κτηνοτροφία, με γνώμονα τον υποστηρικτικό ρόλο που επιτελούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Το σχετικό Στρατηγικό Σχέδιο της Χώρας μας έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση».