Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων: Η επιχορήγηση και το πρόγραμμα για το 2022

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και η επιχορήγηση για την υλοποίηση της Δράσης 1.3 Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων για το 2022.

Συγκεκριμένα, με το ποσό των 99.750 ευρώ θα επιχορηγηθεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα για την υλοποίηση προγράμματος 80 ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων.

Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το σύνολο των εκπαιδεύσεων είναι οι εξής:

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.

Επίσης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του εγκεκριμένου προγράμματος εκπαιδεύσεων, λαμβάνει μόνο το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Δείτε την απόφαση με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων 2022 ΕΔΩ