Παραμένει θετικό το πρόσημο στις ενωσιακές τιμές των σφαγίων βοοειδών στις ευρωπαϊκές αγορές κρέατος.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι οποίες διατηρούνται λόγω ισχυρής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς. Το εμπορικό ισοζύγιο για το βόειο κρέας είναι θετικό σε όγκο και αξία.

Το χαμηλότερο σημείο της καμπύλης για τις τιμές των σφαγίων χοίρων ανήκει πλέον στο παρελθόν μιας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι τιμές των χοιριδίων αυξάνονται  αν και παραμένουν χαμηλές. Τα περιθώρια των παραγωγών μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ η ενωσιακή παραγωγή αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ είναι θετικό, με υψηλές εξαγωγές, παρόλο που οι εξαγωγές προς την Κίνα επιβραδύνονται.

Ακόμη και μετά το τέλος των χριστουγεννιάτικων διακοπών, από τα στοιχεία που ανέφεραν ορισμένα κράτη μέλη δεν αποδεικνύεται σαφώς ότι έχουμε φτάσει στο κατώτατο σημείο της καμπύλης τιμών και ότι το επίπεδο των τιμών παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, αν και υπάρχουν ορισμένες αδύναμες ενδείξεις μεταστροφής.

Σχεδόν σε ολόκληρη την ΕΕ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους των ζωοτροφών και της ενέργειας γίνονται αισθητές σε μεγάλο βαθμό.