Γιατρός – Βοήθησε γυναίκα να γεννήσει εν πτήσει και του έδωσαν το όνομά της

<div itemprop="