Πυρηνική ενέργεια – Μειώνεται το μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή της ΕΕ

Σχεδόν το 25% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ προερχόταν από πυρηνικές μονάδες το 2020.

Συγκεκριμένα, τα 13 κράτη μέλη της ΕΕ με πυρηνικά εργοστάσια, παρήγαγαν 683.512 GWh ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόμενης από πυρηνικούς σταθμούς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησεη η Eurostat.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι από το 2006 μέχρι το 2020 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική ενέργεια μειώθηκε κατά 25,2%.

Ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικές μονάδες στην ΕΕ ήταν η Γαλλία (52% του συνόλου της ΕΕ, με 353.833 GWh), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (9% ή 64.382 GWh), την Ισπανία (9% ή 58. 299 GWh) και τη Σουηδία (7% ή 49.198 GWh).

Αυτές οι τέσσερις χώρες μαζί αντιπροσώπευαν περισσότερα από τα τρία τέταρτα της συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ.

Στις αρχές του 2020, 13 κράτη μέλη της ΕΕ είχαν συνολικά 109 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε λειτουργία. Κατά τη διάρκεια του 2020, τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες έκλεισαν οριστικά – δύο στη Γαλλία και ένας στη Σουηδία. Ωστόσο, η Γαλλία παρέμεινε το κράτος μέλος της ΕΕ που εξαρτάται περισσότερο από την πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αντιπροσώπευε το 67% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη χώρα το 2020.

Η μόνη άλλη χώρα της ΕΕ με περισσότερο από το ήμισυ της ηλεκτρικής της ενέργειας που παράγεται σε πυρηνικούς σταθμούς ήταν η Σλοβακία (54%). Το ποσοστό αυτό ήταν 46% στην Ουγγαρία, 41% στη Βουλγαρία, 39% στο Βέλγιο, 38% στη Σλοβενία, 37% στην Τσεχία, 34% στη Φινλανδία, 30% στη Σουηδία, 22% στην Ισπανία, 21% στη Ρουμανία, 11 % στη Γερμανία και 3% στην Ολλανδία.