Ως ο πιο επικίνδυνος παράγοντας που επηρεάζει την ψυχική υγεία των έξι στους δέκα εργαζόμενους εκτιμάται η εργασιακή ανασφάλεια και το φόρτο εργασίας.

Σύμφωνα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το 63% των εργαζομένων αναφέρουν ότι εκτίθενται σε παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική τους υγεία.

Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι κυρίως η εργασιακή ανασφάλεια σε ποσοστό 20,9 % και το φόρτο εργασίας σε ποσοστό 19,3%.

Σημειώνεται πως η εργασιακή ανασφάλεια επηρεάζει σε επίπεδο ψυχικής υγείας σε μεγαλύτερο βαθμό μικρότερες ηλικίες.

Ως τρίτος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία σε ποσοστό 14% καταγράφεται αυτός των προβλημάτων «με δύσκολους πελάτες, ασθενείς, μαθητές». Αυτός ο παράγοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επηρεάζει πάντως σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες (16%) και λιγότερο τους άντρες (12%).

Η βία ή απειλή και οι παρενοχλήσεις/εκφοβισμοί αναφέρονται με σημαντικά μικρότερη συχνότητα.

Ποιο επάγγελμα εκτίθεται περισσότερο

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία είναι:
-οι κατασκευές (67,0%),
-τα ξενοδοχεία και εστίαση (65,3%)
-η υγεία (64,3%).

Οι επαγγελματικές ομάδες με τη μεγαλύτερη έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για τη σωματική υγεία είναι οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, και αλιείς (86,5%) και οι χειριστές μηχανημάτων (84,4%).

Οι τελευταίοι δηλώνουν, επίσης, και τα μεγαλύτερα ποσοστά κινδύνου και στην πνευματική τους υγεία (71,4%), ακολουθούμενοι από τους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (64,7%).

Στρες και κατάθλιψη

Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την εργασία τους τελευταίους 12 μήνες, αναφέρθηκε από το 2,9% των ατόμων που εργάζονται ή εργάστηκαν στο παρελθόν.

Τα πιο κοινά προβλήματα υγείας αφορούν στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μυς, και επηρεάζουν τα άνω, τα κάτω άκρα και κυρίως τη μέση (20,3%, 10,3% και 34,4% , αντίστοιχα, σε όσους ανέφεραν πρόβλημα υγείας).

Το δεύτερο πιο 4 κοινό είδος προβλήματος υγείας αφορά στην καρδιά ή το κυκλοφορικό σύστημα γενικότερα (6,7%).

Ακολουθούν το στρες, κατάθλιψη ή άγχος και τα προβλήματα στους πνεύμονες ή το αναπνευστικό (6,3% και 4,3%, αντίστοιχα). Τα υπόλοιπα είδη προβλημάτων βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα που κυμαίνονται από 4,2% (λοίμωξη) έως 0,4% (ακοή), ενώ το 4,8% των ερωτώμενων αναφέρει άλλα είδη προβλημάτων.