Εγκατάλειψη βρέφους στο Αρχαιολογικό Μουσείο – Τι λέει η φύλακας