Το «μυστικό» για αφορολόγητες δωρεές χρημάτων και μεταξύ αδερφών

Άνοιξε και τυπικά ο δρόμος για αφορολόγητες γονικές παροχές ακινήτων, χρηματικών ποσών, μετοχών, ομολόγων και εταιρικών μεριδίων έως 800.000 ευρώ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έστειλε στις Εφορίες την εγκύκλιο με την οποία δίνει τις πρώτες οδηγίες για το νέο καθεστώς που ισχύει από την 1η Οκτωβρίου. Αναμένεται να  ακολουθήσουν κι άλλες εγκύκλιοι οι οποίες θα «φωτίζουν» τις λεπτομέρειες της νέας ρύθμισης που δίνει ανάσα και λύνει τα χέρια στους φορολογούμενους που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους μεταβιβάζοντας την ακίνητη περιουσία τους ή δωρίζοντας χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

1.      Το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές ανά γονέα ή για δωρεές μεταξύ συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή για δωρεές από παππούδες ή γιαγιάδες προς εγγόνια ή για δωρεές από παιδιά σε γονείς καθορίζεται στις 800.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για κινητή και ακίνητη περιουσία (κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, χρηματικά ποσά, μετοχές, ομόλογα, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ.).

2.      Η αξία των γονικών παροχών και των δωρεών που έχουν ήδη διενεργηθεί πριν την 1η Οκτωβρίου δεν θα συνυπολογίζεται στο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που δικαιούται κάθε δωρεοδόχος.

3.      Γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών σε συγγενείς της πρώτης κατηγορίας έως 800.000 ευρώ διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

4.      Γονικές παροχές και δωρεές προς τους συγγενείς της Α΄ κατηγορίας που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 10%.

5.      Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ δεν ισχύει για τις κληρονομιές.

6. Δωρεές χρηματικών ποσών για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄  κατηγορία φορολογούνται με συντελεστή 20% ενώ για δικαιούχους της Γ΄ κατηγορίας φορολογούνται με συντελεστή 40%.

Αφορολόγητες δωρεές χρημάτων και μεταξύ αδερφών

Οι αφορολόγητες δωρεές χρηματικών ποσών αγγίζουν και τα αδέρφια. Πώς γίνεται αυτό; Μέσω του πατέρα ή της μητέρας. Για παράδειγμα, ο γιος δωρίζει στη μητέρα του το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Η δωρεά αυτή είναι αφορολόγητη. Στη συνέχεια η μητέρα με γονική παροχή δίνει το ποσό των 50.000 ευρώ στον άλλο γιο της. Και στην περίπτωση αυτή η γονική παροχή είναι αφορολόγητη. Έτσι,  με αυτή την «τριγωνική» συναλλαγή μεταξύ μητέρας και παιδιών η μεταβίβαση του ποσού των 50.000 ευρώ μεταξύ αδελφών  γίνεται χωρίς την πληρωμή του φόρου δωρεάς 20% που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και σε αυτή την περίπτωση ο δωρητής θα πρέπει να δικαιολογεί το «πόθεν έσχες».

Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ απλώνεται και στις δωρεές χρημάτων μεταξύ θείων και ανιψιών. Για παράδειγμα  παράδειγμα,  ένας θείος θέλει να δώσει στον ανιψιό του ένα ποσό 20.000 ευρώ βάζοντας ως ενδιάμεσο τον πατέρα  του. Δηλαδή, η μεταβίβαση του ποσού θα γίνει, πρώτα, προς τον πατέρα και θα είναι αφορολόγητη. Στη συνέχεια ο πατέρας θα μεταβιβάσει το ποσό αυτό στον εγγονό του από το άλλο παιδί του. Ο εγγονός αυτός είναι ο ανιψιός του αρχικού δότη των χρημάτων και τελικός αποδέκτης. Έτσι με αυτή την «τριγωνική» συναλλαγή μεταξύ θείου και ανιψιού στην οποία μπήκε ενδιάμεσος ο πατέρας του δότη και ταυτόχρονα παππούς του τελικού αποδέκτη η μεταβίβαση έγινε χωρίς να επιβαρυνθεί με φόρο 20% και μάλιστα από το πρώτο ευρώ.

«Πόθεν» έσχες

Οσοι δωρίζουν χρηματικά ποσά θα πρέπει να δικαιολογούν το «πόθεν έσχες», θα πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να αποδείξουν στην εφορία τον νόμιμο τρόπο απόκτησης των χρημάτων που δίνουν στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους. Όσοι αποκτήσουν ακίνητα θα πρέπει να προσέξουν να μην πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης.

Οι βαθμοί συγγένειας για την Εφορία

– Στην Α’ κατηγορία υπάγονται: ο/η σύζυγος του φορολογούμενου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον φορολογούμενο, οι κατιόντες πρώτου βαθμού δηλαδή, τα παιδιά από νόμιμο γάμο, παιδιά χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, παιδιά αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων. Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγονοί) και οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς).

– Στη Β’ κατηγορία υπάγονται: οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επομένων βαθμών, οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, οι πατριοί και οι μητριές, τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί – νύφες), οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές).

– Στην κατηγορία Γ’ υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονομούμενου ή εξωτικός.