Νέα παράταση στα μικρά αρδευτικά

Παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου έλαβαν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 4.1.2 για την επιδότηση μικρών αρδευτικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποίηση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια, η νέα καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης του ηλεκτρονικού αιτήματος είναι η 30η Νοεμβρίου και η κατάθεση του φυσικού φακέλου η 13η  Δεκεμβρίου 2021.

Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση, στην περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να προσκομίσει το δικαιολογητικό ∆5 για το αρδευτικό σύστημα, μπορεί να συνυποβάλει με την αίτηση στήριξης αίτημα για αυτοψία στο συγκεκριμένο εξοπλισμό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτός είναι απαξιωμένος.

Δείτε την τροποιητική απόφαση ΕΔΩ