Συμπέθεροι από τα Τίρανα – Ο αδέκαστος Ηλίας Λαλαμπίρδας ζωντανά από το Κουδουνάρι