Στάση εργασίας στο Τραμ την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου