Η κυβέρνηση νομοθετεί για να διασφαλίσει μέρος των νέων αναδρομικών των συντάξεων