Αναζητούνται λύσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της πόλης

Οι πόλεις σήμερα καλούνται να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές και τακτικές για τον κλάδο των logistics, με έμφαση στις εμπορευματικές μεταφορές και στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Στρατηγικές και τακτικές που θα εντάσσονται στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται πλέον κι εφαρμόζονται σε όλους τους δήμους.

Τα παραπάνω υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δ. Καφαντάρης χαιρετίζοντας εκ μέρους του προέδρου Δ. Παπαστεργίου και του ΔΣ της ΚΕΔΕ, τις εργασίες του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές – City Logistics, που έγινε και με την αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Ο κ. Καφαντάρης σημείωσε ότι οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές είναι ένας τομέας που σχετίζεται άμεσα με προβλήματα όπως η συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, η κατανάλωση ενέργειας, κτλ.

Προβλήματα που συνεπάγονται κόστη για την οικονομία για την αντιμετώπισή τους τόσο σε επίπεδο παρεμβάσεων, όσο και σε επίπεδο δαπανών στη δημόσια υγεία. «Ως Αυτοδιοίκηση, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, αντιλαμβανόμαστε ότι ο τομέας σας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την ομαλή λειτουργία των κοινωνιών μας, όταν πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σήμερα στα αστικά κέντρα, ποσοστό που στην Ευρώπη αγγίζει το 75%.

Είμαστε λοιπόν εδώ για να συνεργαστούμε και να βρούμε με ποιον τρόπο θα αναπτύξουμε συνέργειες, θα αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα ενσωματώσουμε καλές πρακτικές από αντίστοιχα παραδείγματα σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να πετύχουμε οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κλάδου και τις θέσεις απασχόλησης όσων εργάζονται σε αυτόν.

Ως Αυτοδιοίκηση αντιλαμβανόμαστε ότι σε σχέση με τις Aστικές Eμπορευματικές Μεταφορές, η μελλοντική επιτυχία των αστικών κέντρων εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά τους σε διαφορετικές, συχνά αντικρουόμενες διαστάσεις.

Από τη μία πλευρά, οι αστικές περιοχές πρέπει να είναι ελκυστικές για διαμονή, εργασία, αγορές και αναψυχή.

Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στα αστικά κέντρα από τους εμπόρους, τους εργοδότες και άλλους παραγωγούς εισοδήματος, θα πρέπει να διατίθενται αποδοτικά συστήματα logistics ώστε οι εμπορικές περιοχές να εξυπηρετούνται με οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο.

Από την άλλη πλευρά, ο αστικός σχεδιασμός πρέπει να δίνει προσοχή στις ανάγκες διατήρησης ή και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος των αστικών κέντρων, στην προσέλκυση αγοραστών, επισκεπτών και εργατών και πιθανόν στην προσέλκυση ανθρώπων για διαμονή.

Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας. Η ΚΕΔΕ, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της χώρας, είναι εδώ, έτοιμη να συμβάλλει στην υιοθέτηση λύσεων και πρακτικών, που και το περιβάλλον θα προστατεύσουν, αλλά και θα εγγυηθούν μια βιώσιμη ανάπτυξη για τις τοπικές μας κοινωνίες».

Η τοποθέτηση του κ. Καφαντάρη δηλώνει πρόθεση συμμετοχής σε ένα διάλογο που σκοπό θα έχει την «σωτηρία» των πόλεων και του περιβάλλοντος. Δεδομένης της αφόρητης πίεσης που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στα μεγάλα αστικά κέντρα σε σημείο που να έχει εκτοπιστεί πλήρως σε ελάχιστους χώρους η ζωή όλων των άλλων ζωντανών οργανισμών -που ελάχιστοι έχουν συμπεριλάβει στο ζητούμενο- το θέμα θεωρείται έως αδύνατο να λυθεί.

Ατελείωτα μποτιλιαρίσματα σε δρόμους της Αθήνας

Οι τελευταίοι άλλωστε μήνες δείχνουν πως το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Νομό Αττικής και ειδικά στην Αθήνα και τα προάστια όπου τα μποτιλιαρίσματα δημιουργούν άγχος, νευρικότητα αλλά και πρόσθετη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από καυσαέρια.

Νέες λύσεις εξ όσων γνωρίζουμε δεν διακρίνονται στον ορίζοντα και αυτό συμπεραίνεται και από απλή παρατήρηση. Όποιον οδηγό και αν ρωτήσεις τα τελευταία δέκα και περισσότερα χρόνια θα σου πει πως οι ίδιοι δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι όλο αυτό το διάστημα. Τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάζονται, τα δεδομένα διαφοροποιούνται, ο πληθυσμός αυξάνεται και όμως η διαχείριση της κυκλοφορίας ακολουθεί την ίδια προφανώς αποτυχημένη συνταγή αφού τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Σίγουρα αποτελεί ένα εγχείρημα με υψηλό βαθμό δυσκολίας.  Ίσως λύσεις να μην υπάρχουν τελικά. Ή αν υπάρχουν δεν βρίσκονται στη γνωστική φαρέτρα των έως σήμερα υπευθύνων όσο φιλότιμη προσπάθεια που μπορεί να καταβάλλουν.

Η πανδημία σαφώς και έχει δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για ιδιωτική μετακίνηση. Αν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς διατηρούν την πληρότητα τους σε μεγάλο βαθμό.

Το ερώτημα που πλανάται σε αρκετούς δήμους είναι τι θα συμβεί όταν εμβληματικά και παράλληλα απαιτητικά έργα ξεκινήσουν την κατασκευή τους στην Αττική.