Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων – Όσα ισχύουν για την προκαταβολή – Πότε θα δοθεί

Κάθε εγκεκριμένη Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) μπορεί να λάβει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της έως 15 Οκτωβρίου 2021 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Η προκαταβολή αυτή κυμαίνεται από 30% έως 90% της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος και θα δοθεί έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Επίσης, κάθε ΟΕΦ οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της προκαταβολής μέχρι 31 Μαρτίου 2022 για το 1ο έτος εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.

Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής 1ου έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας υποβάλλεται μαζί με το αίτημα εκκαθάρισης του 1ου έτους.

Σημειώνουμε ότι κάθε ΟΕΦ υποχρεούται να ανοίξει άτοκο τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που αφορούν στην εξόφληση καθαρής αξίας, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), κατά περίπτωση προβλεπόμενων φόρων και κρατήσεων επιμελητηρίων, που θα πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας ΟΕΦ.

Αναλυτικά όλες οι προβλεπόμενες αλλαγές στο ΦΕΚ ΕΔΩ