Μειώθηκαν εντυπωσιακά οι ρύποι ανά κάτοικο στο δήμο Παπάγου Χολαργού

Το έργο αποτελεί το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στην Ελλάδα με πιο θερμή επιλογή θερμοκρασίας χρώματος (3.000 Κ) στα φωτιστικά, με στόχο την δημιουργία πιο φιλικών συνθηκών κυκλοφορίας και την αποφυγή του φαινομένου της φωτορύπανσης που άλλωστε αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα των αστικών περιοχών.

Τα αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του συστήματος και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας είναι ενθαρρυντικά της σκοπιμότητας του έργου.

Η συνολική ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου με τη λειτουργία του παλαιού δικτύου (έτος βάσης 2016) ανερχόταν σε 6,141 εκατομμύρια kWh.

Με τα πρώτα δείγματα λειτουργίας του νέου δικτύου, η ετήσια κατανάλωση μειώνεται σε περίπου 1,010 εκατομμύρια kWh, δηλαδή το ετήσιο ενεργειακό όφελος ανέρχεται σε 5,131 εκατομμύρια kWh.

Η εξοικονόμηση ενέργειας υπερβαίνει το 80%, σύμφωνα με τις μετρήσεις.

Βάσει των δεδομένων που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, η μείωση στην εκπομπή ρύπων CO2 (kg/έτος) θα κυμανθεί άνω των 5.800.000,00 kg, με αποτέλεσμα ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στο τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας να έχει έναν από τους υψηλότερους μέσους όρους μείωσης ρύπων / κάτοικο.

Ένα σημαντικό στοιχείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, για την προάσπιση του μικροκλίματος και του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης που μπορεί να αποτελέσει πιλότο για εφαρμογές και σε άλλες πόλεις σε μια εποχή που η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι ένα παγκόσμιο ζητούμενο.

Μια εξέλιξη που οδηγεί αυτόματα σε ένα ακόμη συμπέρασμα. Με βάση τα στοιχεία η ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού, θα δημιουργήσει ανάχωμα για τις συνέπειες της επερχόμενης αύξησης στην τιμή της kWh. με αποτέλεσμα να είναι δυνατή και η μείωση των δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού. Αυτό αφορά βέβαια την δημοτική αρχή ωστόσο όταν υπάρχει εξοικονόμηση πόρων τότε αυτή δικαίως πρέπει να μετακυλίεται