Εμβόλιο – Τι να κάνουν όσοι έλαβαν νωρίτερα sms για την τρίτη δόση