Νέοι για τα θεμελιώδη δικαιώματα την περίοδο της πανδημίας

Νέοι και νέες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες θα συναντηθούν στην πόλη των Σερρών, τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να ανταλλάξουν πληροφορίες, να διαπιστώσουν κοινά προβλήματα και να εξετάσουν καλές πρακτικές σε θέματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα την περίοδο της πανδημίας.

Μέσα από την οργάνωση στρογγυλής τραπέζης και τις επιμορφωτικές επισκέψεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Σερρών αποσκοπεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των νέων της Ευρώπης, την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, την ενδυνάμωση των υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την ανάπτυξη νέων επαφών μεταξύ των εταίρων.

Το έργο rEUnite χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», Σκέλος 1: «Ιστορική μνήμη». Εταίροι του Δήμου Σερρών είναι η Ένωση Guarani (Ισπανία, επικεφαλής εταίρος), το Πολωνικό Ίδρυμα Robert Schuman (Πολωνία), η Οργάνωση BIDA e.V. “Kultur und Bildung (Γερμανία), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης (Βουλγαρία), το Διεθνές Κέντρο για τη Νότια Ευρώπη – ICSE&Co (Ιταλία) και το Ινστιτούτο Restorative Justice for all – RJ4All (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο δήμος Σερρών φανερώνει με τις δράσεις αυτές πως αντιμετωπίζει τις προσκλήσεις του μέλλοντος όντας συμμέτοχος και όχι ως απλός παρατηρητής. Άλλωστε το μέλλον το διαμορφώνουν οι παρόντες και ειδικά οι Δήμοι ως θεσμικοί φορείς με την άμεση εγγύτητα με τον πληθυσμό μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων.