Πανελλαδικές 2021: Οι εκτιμήσεις των θεμάτων στην Οικονομία

Βατά και αναμενόμενα περιγράφουν οι οι καθηγητές του φροντιστηρίου Ορόσημο, τα σημερινά θέματα στην Οικονομία.

Σύμφωνα με το Ορόσημο τα θέματα κρίνονται:

ΘΕΜΑ Α

Βατό, προσοχή στο Α2 και Α3 στις πράξεις

ΘΕΜΑ Β

Θεωρία, αναμενόμενο

ΘΕΜΑ Γ

Αναμενόμενο μεγάλη προσοχή στις πράξεις λόγω μεγάλου όγκου

ΘΕΜΑ Δ

Διαβαθμισμένης δυσκολία

  • Δείτε εδώ τα θέματα της Οικονομίας.