ΕΚΤ: Στηρίζουμε τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων

«Η θέσπιση κοινού μηχανισμού ασφαλείας για τους καταθέτες σε όλη την τραπεζική ένωση είναι ουσιώδης προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη προστασία των καταθετών ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης της τράπεζας», αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, σε απαντητική της επιστολή προς τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη.

Η κ. Λαγκάρντ υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων«θα διασφάλιζε ότι οι καταθέτες σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα απολάμβαναν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις αποταμιεύσεις τους. Αυτό θα στηρίξει την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών και θα διαφυλάξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Επιπλέον, σύμφωνα με την επικεφαλής της ΕΚΤ, το ΕΣΑΚ θα συνδράμει στην περαιτέρω αντιμετώπιση του δεσμού μεταξύ τραπεζών και κράτους, που επί του παρόντος διατηρείται με εφαρμογή της προστασίας των καταθετών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στην απρόσκοπτη χρήση κεφαλαίων και ρευστότητας εντός των τραπεζικών ομίλων σε όλες τις χώρες.

Η επιστολη της Λαγκάρντ

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κ. Παπαδημούλη, Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε η κα Irene Tinagli, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 31 Μαρτίου 2021.

Αναφορικά με την πρώτη ερώτησή σας κατά πόσον η ΕΚΤ θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ), θα ήθελα πρώτον να επισημάνω ότι η ΕΚΤ στηρίζει πλήρως την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, βασική συνιστώσα της οποίας είναι η θέσπιση ενός πλήρως ανεπτυγμένου ΕΣΑΚ.

Το ΕΣΑΚ θα διασφάλιζε ότι οι καταθέτες σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα απολάμβαναν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις αποταμιεύσεις τους. Αυτό θα στηρίξει την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών και θα διαφυλάξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επιπλέον, το ΕΣΑΚ θα συνδράμει στην περαιτέρω αντιμετώπιση του δεσμού μεταξύ τραπεζών και κράτους, που επί του παρόντος διατηρείται με εφαρμογή της προστασίας των καταθετών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στην απρόσκοπτη χρήση κεφαλαίων και ρευστότητας εντός των τραπεζικών ομίλων σε όλες τις χώρες.

Ωστόσο, η απόφαση για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης πρέπει να ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο.

Η ΕΚΤ συμβάλλει ενεργά στη σχετική συζήτηση παρέχοντας τεχνικές αναλύσεις εμπειρογνωμόνων, για τις οποίες έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, η ανάλυση των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ έχει δείξει ότι το ΕΣΑΚ δεν θα δημιουργούσε άσκοπες συστηματικές διασταυρούμενες επιδοτήσεις υπό την έννοια ότι ορισμένα τραπεζικά συστήματα θα συνεισέφεραν συστηματικά λιγότερο από ό,τι θα αποκόμιζαν από το κοινό ταμείο ασφάλισης καταθέσεων.

Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε περαιτέρω τεχνικές αναλύσεις όπου αυτό θα διευκόλυνε την πολιτική συναίνεση και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας με τα συναρμόδια νομοθετικά όργανα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

Αναφορικά με τη δεύτερη ερώτησή σας σχετικά με τη μελέτη αξιολόγησης του κόστους, θα ήθελα να σας παραπέμψω στην ανάλυση επιπτώσεων της αρχικής πρότασης για το ΕΣΑΚ που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αξιολογεί διάφορες ρυθμίσεις για το ΕΣΑΚ.

Σύμφωνα με την ανάλυση όλες οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν ένα σημαντικά ισχυρότερο σύστημα ασφάλισης καταθέσεων σε σύγκριση με το υφιστάμενο σύστημα των εθνικών συστημάτων με προαιρετικές χορηγήσεις.

Επιπλέον, μια πιο πρόσφατη ανάλυση περιλαμβάνεται στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της επανεξέτασης του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και ασφάλισης καταθέσεων.

Αυτή η εκτίμηση δείχνει τις θετικές επιδράσεις τόσο της ολοκλήρωσης όσο και της ενδυνάμωσης της τραπεζικής ένωσης. Η ΕΚΤ θα στηρίξει βεβαίως την Επιτροπή στην ολοκλήρωση της προαναφερθείσας επανεξέτασης συνεισφέροντας σε τεχνικό επίπεδο σε όλα τα σχετικά ζητήματα.

Αναφορικά με την τρίτη ερώτησή σας κατά πόσον ένα ημιτελές ΕΣΑΚ θα ήταν μια βιώσιμη μακροχρόνια λύση, θα ήθελα να επαναλάβω ότι ένα πλήρες ανεπτυγμένο ΕΣΑΚ θα πρέπει να παραμένει βασική προτεραιότητα για την τραπεζική ένωση. Η θέσπιση κοινού μηχανισμού ασφαλείας για τους καταθέτες σε όλη την τραπεζική ένωση είναι ουσιώδης προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη προστασία των καταθετών ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης της τράπεζας.

Τα κράτη μέλη διεξάγουν συζητήσεις για ένα «υβριδικό μοντέλο», το οποίο θα παρέχει μόνο στήριξη της ρευστότητας στα εθνικά συστήματα ασφάλισης καταθέσεων.

Αν τα νομοθετικά όργανα της ΕΕ επρόκειτο να στηρίξουν ένα τέτοιο μοντέλο, θα έπρεπε να σχεδιαστεί κατά τρόπο που θα διασφάλιζε τελικά την ομαλή μετάβαση σε ένα πλήρες ανεπτυγμένο ΕΣΑΚ.