Δαμασκηνιά: Επεμβάσεις για την καρπόκαψα

Ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου της καρπόκαψας στις 20-22 Μαΐου στις περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας, σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων.

Εάν έχει γίνει πρόσφατα επέμβαση για την καρπόκαψα της μηλιάς καλύπτει και την καρπόκαψα της δαμασκηνιάς.

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 29-31 Μαΐου.

Η έναρξη των εκκολάψεων (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 2-4 Ιουνίου.

Τα θερμοκρασιακά δεδομένα υπολογισμού των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών προέρχονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας.

Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

  • 1-3 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  • 5-7 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες