11 κλειστοί προϋπολογισμοί επιτρέπουν νέες θεραπείες στο σύστημα υγείας

Κλειστοί προϋπολογισμοί που θα ξεπεράσουν φέτος τα 350 εκατ. ευρώ για σειρά θεραπειών, εισάγονται για πρώτη φορά στο σύστημα υγείας. Και παρότι περιορίζουν την επιτρεπόμενη δαπάνη για τις συγκεκριμένες θεραπείες στα ποσά που έχουν οριστεί, την ίδια στιγμή δίνουν τον αντίστοιχο «αέρα» στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη, που τα τελευταία χρόνια παραμένει στα ίδια επίπεδα της εποχής της οικονομικής κρίσης.

Με τον τρόπο αυτό, εισάγονται στη θεραπεία των ασθενών και αγωγές νέας τεχνολογίας, μετά από καθυστέρηση αρκετών ετών.

Την ίδια στιγμή, αυτοί οι κλειστοί προϋπολογισμοί μειώνουν το clawback που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι φαρμακευτικές για την υπέρβαση της δαπάνης σε φάρμακα που χορηγούνται εντός και εκτός νοσοκομείων, εστιάζοντας το μέτρο της υποχρεωτικής επιστροφής για την υπέρβαση, στις φαρμακευτικές έχουν τις άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων που αύξησαν τις πωλήσεις τους.

Η διαδικασία ξεκινά από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΦ, η οποία με ταχείς ρυθμούς προωθεί τις διαπραγματεύσεις με την φαρμακευτική βιομηχανία, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να έχουν εγκριθεί 11 κατηγορίες φαρμάκων για χρήση εντός ή εκτός νοσοκομείου, με τέσσερις κατηγορίες φαρμάκων κοινές και στις δύο περιπτώσεις.

Στις άμεσες κατηγορίες υπό διαπραγμάτευση περιλαμβάνονται οι ανοσοθεραπείες για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου με νεώτερες φαρμακευτικές ουσίες, καθώς επίσης και τα εμβόλια.

Οι συμφωνίες που κλείνονται με την επιτροπή διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν εξαίρεση των φαρμακευτικών από το clawback, εφόσον δώσουν μια γενναία έκπτωση στα φάρμακα αυτά που κατά κανόνα είναι ακριβά. Σε περίπτωση υπέρβασης όμως, το clawback είτε επιμερίζεται στις φαρμακευτικές που μετέχουν στην ίδια θεραπευτική κατηγορία, είτε εάν πρόκειται για μοναδική αγωγή, τότε οι θεραπείες που δεν είχαν προβλεφθεί δίνονται δωρεάν.

Η τελευταία απόφαση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και ήδη εφαρμόζονται, αφορά τη χορήγηση:

  • γ-σφαιρίνης, η οποία χρησιμοποιείται στην αναπλήρωση αντισωμάτων σε ασθενείς με διαταραχές ανοσοανεπάρκειας, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανοσοκατασταλτικό. Μόνο για φέτος, ο κλειστός προϋπολογισμός που εισάγεται ξεπερνά τα 9,1 εκ. ευρώ εξωνοσοκομειακά και τα 11,89 εκ. ευρώ ενδονοσοκομειακά.
  • Ετανερσέπτης που χορηγείται σε περιπτώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθρίτιδα, ψωρίαση κατά πλάκας κλπ. Μόνο για φέτος, ο προϋπολογισμός του φαρμάκου εξωνοσοκομειακά τα 19,8 εκατ. ευρώ και ενδονοσοκομειακά τις 800.000 ευρώ.
  • Λεναλινομίδης, που είναι ένα ανοσορρυθμιστικό φάρμακο και δρα στο πολλαπλό μυέλωμα. Ο κλειστός προϋπολογισμός φτάνει εξωνοσοκομειακά τις 47,8 εκ. ευρώ και ενδονοσοκομειακά τα 730.000 ευρώ.
  • Ριτουξιμάπμης που είναι χιμαιρικό αντίσωμα και χορηγείται κατά των λεμφωμάτων, της λευχαιμίας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας κλπ. Ο κλειστός προϋπολογισμός για μη νοσηλευόμενους ασθενείς ορίσθηκε μόνο για φέτος στα 3,3 εκατ. ευρώ και ενδονοσοκομειακά στα 12,6 εκ. ευρώ, και
  • Μιγαλαστάτης – ορφανό φάρμακο για τη σπάνια νόσο Fabry, με κλειστό προϋπολογισμό πάνω από 1,7 εκ. ευρώ εξωνοοσκομειακά και
  • Της ουσίας axicabtagene ciloleucel για ανθεκτικό ή υποτροπιάζον διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β κύτταρα, με κλειστό προϋπολογισμό 651.000 ευρώ για νοσοκομειακή χρήση από τον ΕΟΠΥΥ και 8 εκ. ευρώ για αμιγώς νοσοκομειακή χρήση.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια διαπραγματεύσεων που έχουν ήδη προηγηθεί και αφορούν την χορήγηση:

  • Ερυθροποιητινών την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων στον μυελό των οστών, με κλειστό προϋπολογισμό εξωνοσοκομειακά (από τον ΕΟΠΥΥ) ύψους 65,350 εκ. ευρώ μόνο για το 2021 και ενδονοσοκομειακά μέχρι 3,5 εκατ. ευρώ,
  • της ουσίας tisagenlecleucel, που αποτελεί αντικαρκινική θεραπεία CAR – T, με προϋπολογισμό μόνο για νοσηλευόμενους ασθενείς ύψους 10,5 εκατ. ευρώ για το 2021,
  • του μονοκλωνικού αντισώματος αδαλιμουμπάμπη για σειρά αυτοάνοσων παθήσεων με κλειστό προϋπολογισμό εντός νοσοκομείου ύψους 510.000 ευρώ, και εξωνοσοκομειακά με 34.5 εκατ. ευρώ,
  • των θεραπειών για την ηπατίτιδα με προϋπολογισμό ύψους 21,3 εκ. ευρώ, καθώς και αντιπηκτικών από στόματος ύψους 111 εκ. ευρώ, καταβαλλόμενων από τον ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους του.

Σημειώνουμε ότι για τις παραπάνω θεραπείες, ανάλογα με την διαπραγμάτευση που έχει πραγματοποιηθεί, προβλέπεται και αναδρομική εφαρμογή προϋπολογισμών από το 2020 ή και επέκταση της εφαρμογής της συμφωνίας και για το 2022 με διαφορετικά ποσά στην κάθε περίπτωση.