Συμβούλιο Τεχνών Ελλάδας: Στηρίζει το Art Unites Us All

Το Συμβούλιο Τεχνών Ελλάδας στο πλαίσιο της στήριξης πολιτιστικού και καλλιτεχνικού έργου, ολοκλήρωσε το διάλογο και τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες με την Domina Monriel με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (05/04/2021) για την παραγωγή του Art Unites Us All.

Η συνεργασία του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας με το Art Unites Us All, δημιουργεί κύκλους κεντρικών και επιμέρους συνεργασιών αρχικά με τους συνδεδεμένους φορείς του Συμβουλίου Τεχνών και με το σύνολο των καλλιτεχνών και φορέων από τους ποικίλους κλάδους τεχνών που συμμετέχουν στο «Art Unites Us All».

Το Art Unites Us All, εναγκαλίζει διαφορετικές ομάδες καλλιτεχνών από διαφορετικές χώρες που ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν ένα συλλογικό πολυμεσικό έργο που αναδεικνύει πρωτότυπη τέχνη από δημιουργούς παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα στο έργο αυτό συμμετέχουν 210 καλλιτέχνες, 105 μουσικοί, 79 χορευτές και 26 ζωγράφοι και φωτογράφοι από Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οπτικοακουστικό υλικό και δραστηριότητες ορχηστικών τεχνών και κινησιολογίας, εμπνευσμένες από πρωτότυπη μουσική σύνθεση της Domina Monriel

Επίσημη ημέρα παρουσίασης των δράσεων: 16 Μαϊου 2021, Παγκόσμια Ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης.