Το αντίδοτο στάλθηκε αεροπορικώς από την Κύπρο καθώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

www.ertnews.gr