Με την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ο Δημήτρης Λιγνάδης πλέον κρατείται.

Περισσότερα σε λίγο.