Το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech δεν χρειάζεται πλέον βαθιά κατάψυξη και μπορεί να συντηρηθεί σε θερμοκρασίες από – 15° C έως – 25° C μέχρι και για δύο εβδομάδες, σε σύγκριση με τις προηγούμενες απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ – 60° C και – 80° C, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι δύο εταιρείες στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές. Τα νέα δεδομένα καθιστούν πιο εύκολη τη μεταφορά και διανομή αυτού του εμβολίου, σε κλινικές, φαρμακεία και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως γράφουν οι Financial Times