Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα εγκαταστάθηκε η πρώτη Φορητή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας