Κέρκυρα – Παρατηρητήριο απορριμμάτων: Εγκληματική η κατάσταση στο Τεμπλόνι

0
7

Σοβαρά ζητήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων θέτει για μια ακόμη φορά το Παρατηρητήριο για τη διαχείριση των σκουπιδιών της Κέρκυρας με νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες.

Τα θέματα που θέτει είναι ότι: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η μεταφορά στη Κοζάνη για τη νέα χρονιά, η διαχείριση στο Τεμπλόνι βασίζεται ακόμη στον δεματοποιητή, η συσσώρευση στο Τεμπλόνι είναι πλέον εγκληματική, η εργολαβία αποκατάστασης των παλιών κυττάρων έχει σταματήσει και τα στραγγίδια από τα σκορπισμένα δέματα μολύνουν όλο το χώρο. Ακούμε τον εκπρόσωπο του Παρατηρητηρίου Πέτρο Γρηγορίου.

Αναλυτικότερα:

«• Η μεταφορά των απορριμμάτων για τη νέα χρονιά (2021) δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ενώ έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία εργασία σχετικά με τους προβλεπόμενους σταθμούς μεταφόρτωσης σε κανέναν από τους τρεις Δήμους της Κέρκυρας.

• Το γεγονός αυτό οδηγεί στη σώρευση όλων των απορριμμάτων στο χώρο της δεματοποίησης και στην αδυναμία του δεματοποιητή να ανταποκριθεί στον μεγάλο αυτό όγκο δεδομένου ότι διαθέτει αφενός μειωμένο προσωπικό, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του, και αφετέρου απαρχαιωμένη και μη αποδοτική μέθοδο διαλογής και δεματοποίησης.

• Η κατάσταση στο χώρο του δεματοποιητή είναι εγκληματική, με χιλιάδες τόνους χύδην απορριμμάτων εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες και στραγγίδια να ρέουν ανεξέλεγκτα στον υδροφόρο ορίζοντα. Ενώ τα δεματοποιημένα απορρίμματα (δέματα) όλο και αυξάνονται, χωρίς να υφίσταται, κανένας σχεδιασμός για την τύχη τους, παρότι θα έπρεπε τα δέματα αυτά να είχαν προ πολλού απομακρυνθεί τόσο απ’ τον χώρο των Αδελφάτων, όσο και απ’ τα 52 στρέμματα, εφόσον έχουν λήξει οι αρχικώς χορηγηθείσες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ).

• Η εργολαβία της αποκατάστασης (που αρχικά έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τον Απρίλιο του 2020, και κατόπιν 8μηνης παράτασης που δόθηκε, από τον Δεκέμβρη του 2020) έχει σταματήσει, λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών από τον ΣΥΔΙΣΑ.

• Λαμβάνοντας υπόψη την ανεξέλεγκτη ροή των στραγγιδίων από τα χύδην σκουπίδια που βρίσκονται στο χώρο του δεματοποιητή, του κομποστοποιητή, και των κορεσμένων κυττάρων (Α,Β,Γ), καθώς και από τα δέματα στο χώρο των αδελφάτων και των 52 στρ., όπως επίσης και τις τελευταίες μετρήσεις στα δείγματα ελαιολάδου και ελαιοκάρπου της περιοχής, που ανευρέθηκαν ίχνη βαρέων μετάλλων, κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η άμεση υλοποίηση της απόφασης της Π.Ι.Ν. για τη διενέργεια μετρήσεων ώστε να διαπιστωθεί η έκταση της μόλυνσης στην περιοχή».