Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες  διενήργησαν την Τετάρτη 17.02.2021 συνολικά 58.234 ελέγχους και κατέγραψαν 969 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 312.100€

Η ΕΛΑΣ προχώρησε, μεταξύ άλλων, σε μία σύλληψη για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ σε δύο κομμωτήρια για μη τήρηση του σχετικού καταλόγου για ραντεβού, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το 1520 δέχτηκε συνολικά χίλιες εκτατών εβδομήντα (1.170) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.